ARTIKEL 1- PARTIJEN

1.1- VERKOPER:

Titel :

Adres:
Telefoon:
Fax :

E-mail:


1.2- KOPER:

Naam/Achternaam/Titel :
Adres:

Telefoon:
E-mail:
 


2- ALGEMENE BEPALINGEN

2.1- Indien de VERKOPER het product waarop het contract betrekking heeft niet tijdig kan leveren als gevolg van overmacht of buitengewone omstandigheden zoals weersomstandigheden die het transport verhinderen, is de VERKOPER verplicht de KOPER hiervan op de hoogte te stellen . In dit geval kan de KOPER een van de rechten gebruiken om de bestelling te annuleren, het product waarop het contract betrekking heeft, indien van toepassing, te vervangen door zijn precedent, en/of de leveringstermijn uit te stellen totdat het obstakel is verwijderd. Indien de KOPER de bestelling annuleert, zal het betaalde bedrag binnen 10 dagen contant en volledig aan hem worden betaald .
2.2- Defecte of beschadigde producten van de al dan niet verkochte producten met het garantiecertificaat kunnen naar de VERKOPER worden gestuurd voor de noodzakelijke reparatie binnen de garantievoorwaarden , in welk geval de verzendkosten door de VERKOPER worden gedekt.

ARTIKEL 3- HERROEPINGSRECHT

3.1- KOPER heeft het recht tot herroeping binnen 7 dagen vanaf de levering van het product waarop de overeenkomst betrekking heeft aan hemzelf of de persoon/organisatie op het aangegeven adres . Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de VERKOPER binnen deze termijn op de hoogte worden gebracht per e-mail en mag het product niet worden gebruikt in het kader van de bepalingen van artikel 6 . In het geval dat dit recht wordt uitgeoefend, is het verplicht om de originele factuur te retourneren met een kopie van het vrachtleveringsrapport waarin staat dat het product afgeleverd aan de 3e persoon of de KOPER is verzonden naar de VERKOPER. De productprijs wordt binnen 7 dagen na ontvangst van deze documenten aan de KOPER geretourneerd . Als de originele factuur niet wordt verzonden, kunnen eventuele btw en andere wettelijke verplichtingen niet worden geretourneerd. De verzendkosten van het geretourneerde product vanwege het herroepingsrecht zijn voor rekening van de VERKOPER.

ARTIKEL 4- PRODUCTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN GEBRUIKT MET HERROEPINGSRECHT

4.1- Het herroepingsrecht kan niet worden gebruikt voor producten die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd, wegwerpproducten, software en programma's die kopieerbaar zijn, producten die snel bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum heeft gehaald. Het gebruik van het herroepingsrecht bij onderstaande producten is onderworpen aan de voorwaarde dat de verpakking van het product ongeopend en intact is en het product niet is gebruikt.

-Draagbare computer (Nadat het originele besturingssysteem is geïnstalleerd, vindt er geen restitutie plaats.)
-Alle soorten software en programma's -DVD, VCD, cd en cassettes
-Verbruiksartikelen voor computers en kantoorbenodigdheden (toner, cartridge, tape, enz. )
-Alle soorten cosmetica
-Bestellingen voor telefonische opwaardering
-Telefon kontör siparişleri

ARTIKEL 5- BEVOEGDE RECHTBANK

5.1- Bij de uitvoering van dit contract zijn de consumentenarbitragecommissies en de consumentenrechtbanken in de woonplaats van de KOPER of VERKOPER bevoegd tot de waarde aangegeven door het Ministerie van Industrie en Handel . In het geval dat de bestelling wordt gerealiseerd, wordt de KOPER geacht alle voorwaarden van dit contract te hebben aanvaard.

VERKOPERKOPER