ARTIKEL 1- PARTIJEN

1.1- VERKOPER:

Titel :

Adres:
Telefoon:
Fax :

E-mail:


1.2- KOPER:

Naam/Achternaam/Titel :
Adres:

Telefoon:
E-mail:
 
ARTIKEL 2- ONDERWERP

Het onderwerp van deze overeenkomst is de bepaling van de overeenkomst tussen partijen Kopen en Verkoper. Het is de bepaling van de rechten en plichten van de partijen in overeenstemming met de bepalingen van de wet betreffende de bescherming van consumenten en de verordening betreffende de uitvoeringsbeginselen en procedures van overeenkomsten op afstand met betrekking tot de verkoop en levering van het product, van waarvan de kwalificaties en verkoopprijs hieronder zijn gespecificeerd, die de VERKOPER elektronisch heeft besteld op de website van de VERKOPER.

ARTIKEL 3- CONTRACT PRODUCT

Datum :


Naam van het product  Aantal  Totaal bedrag 


Het type, aantal, merk /model kleur van de producten zijn zoals hierboven vermeld.
 
Betaalwijze:
Afleveradres:
Totaal


ARTIKEL 4- ALGEMENE BEPALINGEN
 
4.1- De KOPER, verklaart op de website dat hij de voorlopige informatie over de basiskenmerken, verkoopprijs en betaalwijze van het product waarop de overeenkomst betrekking heeft, heeft gelezen en begrepen, evenals de levering, en de nodige bevestiging in elektronische omgeving heeft gegeven.
4.2- - Het product waarop het contract betrekking heeft, wordt geleverd aan de KOPER of de persoon/organisatie op het adres vermeld in de voorlopige informatie op de website, afhankelijk van de afstand van de woonplaats van de KOPER elk product, op voorwaarde dat het de wettelijke termijn van 3 dagen niet overschrijdt .
4.3- Indien het product waarop de overeenkomst betrekking heeft , moet worden geleverd aan een andere persoon/organisatie dan de KOPER , kan de VERKOPER niet aansprakelijk worden gesteld indien de te leveren persoon/organisatie de levering niet in ontvangst neemt.
4.4- De VERKOPER is verantwoordelijk voor de levering van het gecontracteerde product in een deugdelijke, volledige, in overeenstemming met de kwalificaties gespecificeerd in de bestelling en met eventuele garantiedocumenten en gebruikershandleidingen .
4.5- Voor de levering van het product waarop het contract betrekking heeft, moet het ondertekende exemplaar van dit contract aan de VERKOPER worden geleverd en moet de prijs worden betaald in de betalingsvorm die door de KOPER wordt verkozen. Indien, om welke reden dan ook, de productprijs niet wordt betaald of in de bankadministratie wordt geannuleerd, wordt de VERKOPER geacht te zijn ontheven van zijn verplichting om het product te leveren.
4.6- In het geval dat de relevante bank of financiële instelling de prijs van het product niet aan de VERKOPER betaalt vanwege het oneerlijk of onwettig gebruik van de creditcard van de KOPER door onbevoegde personen, niet te wijten aan de schuld van de KOPER , na de levering van het product, mits dat het product bij de KOPER is afgeleverd en dat het binnen 3 dagen naar de VERKOPER moet worden verzonden . In dit geval zijn de verzendkosten voor de KOPER .
4.7- Indien de VERKOPER het product waarop het contract betrekking heeft niet tijdig kan leveren als gevolg van overmacht of buitengewone omstandigheden zoals weersomstandigheden die het transport verhinderen, is de VERKOPER verplicht de KOPER hiervan op de hoogte te stellen . In dit geval kan de KOPER een van de rechten gebruiken om de bestelling te annuleren, het product waarop het contract betrekking heeft, indien van toepassing, te vervangen door zijn precedent, en/of de leveringstermijn uit te stellen totdat het obstakel is verwijderd. Indien de KOPER de bestelling annuleert, zal het betaalde bedrag binnen 10 dagen contant en volledig aan hem worden betaald .
4.8- Defecte of beschadigde producten van de al dan niet verkochte producten met het garantiecertificaat kunnen naar de VERKOPER worden gestuurd voor de noodzakelijke reparatie binnen de garantievoorwaarden , in welk geval de verzendkosten door de VERKOPER worden gedekt.

ARTIKEL 5- HERROEPINGSRECHT

KOPER heeft het recht tot herroeping binnen 7 dagen vanaf de levering van het product waarop de overeenkomst betrekking heeft aan hemzelf of de persoon/organisatie op het aangegeven adres . Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de VERKOPER binnen deze termijn op de hoogte worden gebracht per e-mail en mag het product niet worden gebruikt in het kader van de bepalingen van artikel 6 . In het geval dat dit recht wordt uitgeoefend, is het verplicht om de originele factuur te retourneren met een kopie van het vrachtleveringsrapport waarin staat dat het product afgeleverd aan de 3e persoon of de KOPER is verzonden naar de VERKOPER. De productprijs wordt binnen 7 dagen na ontvangst van deze documenten aan de KOPER geretourneerd . Als de originele factuur niet wordt verzonden, kunnen eventuele btw en andere wettelijke verplichtingen niet worden geretourneerd. De verzendkosten van het geretourneerde product vanwege het herroepingsrecht zijn voor rekening van de VERKOPER.

ARTIKEL 6- PRODUCTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN GEBRUIKT MET HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht kan niet worden gebruikt voor producten die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd, wegwerpproducten, software en programma's die kopieerbaar zijn, producten die snel bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum heeft gehaald. Het gebruik van het herroepingsrecht bij onderstaande producten is onderworpen aan de voorwaarde dat de verpakking van het product ongeopend en intact is en het product niet is gebruikt.

-Draagbare computer (Nadat het originele besturingssysteem is geïnstalleerd, vindt er geen restitutie plaats.)
-Alle soorten software en programma's -DVD, VCD, cd en cassettes
-Verbruiksartikelen voor computers en kantoorbenodigdheden (toner, cartridge, tape, enz. )
-Alle soorten cosmetica
-Bestellingen voor telefonische opwaardering
-Telefon kontör siparişleri

ARTIKEL 7- BEVOEGDE RECHTBANK

Bij de uitvoering van dit contract zijn de consumentenarbitragecommissies en de consumentenrechtbanken in de woonplaats van de KOPER of VERKOPER bevoegd tot de waarde aangegeven door het Ministerie van Industrie en Handel . In het geval dat de bestelling wordt gerealiseerd, wordt de KOPER geacht alle voorwaarden van dit contract te hebben aanvaard.

VERKOPERKOPER