PRIVACY STATEMENT HGR HORECA GROOTHANDEL ROTTERDAM B.V.;
HGR Horeca Groothandel Rotterdam oWij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van HGR Horeca Groothandel Rotterdam B.V.. U dient zich ervan bewust te zijn dat HGR Horeca Groothandel Rotterdam B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. HGR Horeca Groothandel Rotterdam B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
HGR Horeca Groothandel Rotterdam HGR Horeca Groothandel Rotterdam B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HGR Horeca Groothandel Rotterdam B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HGR Horeca Groothandel Rotterdam B.V. verstrekt. HGR Horeca Groothandel Rotterdam B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam,
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres

WAAROM HGR HORECA GROOTHANDEL ROTTERDAM B.V. UW GEGEVENS NODIG HEEFT
HGR Horeca Groothandel Rotterdam HGR Horeca Groothandel Rotterdam B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daar- naast kan HGR Horeca Groothandel Rotterdam B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG HGR HORECA GROOTHANDEL ROTTERDAM B.V. UW GEGEVENS BEWAART,
HGR Horeca Groothandel Rotterdam B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens wor- den verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
HGR Horeca Groothandel Rotterdam, HGR Horeca Groothandel Rotterdam B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
HGR Horeca Groothandel Rotterdam Op de website van HGR Horeca Groothandel Rotterdam B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. HGR Horeca Groothandel Rotterdam B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens wor- den zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
HGR Horeca Groothandel Rotterdam U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het emailadres wat u onder aan deze verklaring ziet staan. HGR Horeca Groothandel Rotterdam B.V. zal zo snel mogelijk, maar bin- nen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
HGR Horeca Groothandel Rotterdam B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HGR Horeca Groothandel Rotterdam B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HGR Horeca Groothandel Rotterdam B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met:

HGR Horeca Groothandel Rotterdam

Adresi: Van Graftstraat 2-4 3088GL, Rotterdam
Telefonu: +31 6 184 06 881